LEMBAR PENILAIAN SEMINAR HASIL

 • 06-11-2023
 • admin_bsa

LEMBAR PENILAIAN MUNAQASYAH

 • 06-11-2023
 • admin_bsa

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL

 • 06-11-2023
 • admin_bsa

Persyaratan ujian skripsi mahasiswa

 • 01-11-2023
 • admin_bsa

Pengesahan terakhir untuk ijazah

 • 27-10-2023
 • admin_bsa

Format Pengajuan Seminar Proposal

 • 26-10-2023
 • admin_bsa

Pengesahan Kajur dan Dekan

 • 26-10-2023
 • admin_bsa

Persetujuan Pembimbing

 • 26-10-2023
 • admin_bsa